Film Tomorrow 20 april 2017 in d'n Intheek

Primaire tabs

Het klimaat verandert onnatuurlijk snel en dit heeft grote gevolgen voor het weer, dieren en mensen, die nu al merkbaar zijn. Platform Duurzaam Geldrop-Mierlo heeft de wens klimaatneutraal te worden en wil denken in oplossingen in plaats van problemen. Middels de organisatie van een D100 wenst ze hier een aanzet voor te geven, samen met burgers, het bedrijfsleven en de gemeente. Een D100? Jos Klomp van Platform Duurzaam Geldrop-Mierlo legt uit wat hiermee wordt bedoeld. "De 'D' staat voor Duurzaam en het getal 100 voor 100 burgers. De D100 is een serie bijeenkomsten waarin honderd (of meer) inwoners van Geldrop-Mierlo samen met experts en besluitvormers aan de slag gaan en hun ideeën en idealen bij elkaar brengen. Om klimaatneutraal te worden, moeten we op vele terreinen stappen zetten. Daarom willen we ideeën en initiatieven bundelen rond verschillende thema's, zoals wonen, vervoer & mobiliteit, voedsel, energie, onderwijs, welzijn & zorg. Op al deze thema's verzamelen we projectideeën waarvan de aanwezigen vinden, dat wij die als gemeenschap Geldrop-Mierlo op moeten pakken." We hebben de film gedraaid als opwarmer voor de D100", vertelt Marco Adema van Platform Duurzaam. "Mensen krijgen door het zien van de film een concreter beeld van de mogelijkheden die er zijn. We hopen dat mensen erdoor geïnspireerd raken en dat ze zich aanmelden voor de D100." Voor de film stond de teller al op 60 geïnteresseerde mensen. In oktober van dit jaar gaat de D100 van start met Werkateliers. In deze Werkateliers worden door betrokken mensen thema's opgepakt en wordt er met elkaar gesproken over de toekomst van Geldrop en Mierlo. "Waar willen wij als inwoners aandacht voor en wat willen en kunnen wij daar zelf aan bijdragen. Met als doel te komen tot concrete en realiseerbare projecten." (foto:Cor Vitalis - Mooi Mierlo krant)

NAW

Dorpsstraat 113

5731 JH Mierlo

info@intheek.nl