Blog van Rian

Het klimaat verandert onnatuurlijk snel en dit heeft grote gevolgen voor het weer, dieren en mensen, die nu al merkbaar zijn. Platform Duurzaam Geldrop-Mierlo heeft de wens klimaatneutraal te worden en wil denken in oplossingen in plaats van problemen. Middels de organisatie van een D100 wenst ze hier een aanzet voor te geven, samen met burgers, het bedrijfsleven en de gemeente. Een D100? Jos Klomp van Platform Duurzaam Geldrop-Mierlo legt uit wat hiermee wordt bedoeld. "De 'D' staat voor Duurzaam en het getal 100 voor 100 burgers.

Het bestuur van d'n Intheek bestaat uit : voorzitter Karel Schretlen, penningmeester Ton van Bree, secretaris Rian van Hoof. Overig lid is Hans Huuskes.

De akoestiek was geweldig in d'n Intheek tijdens het eerste Canta Classica ontmoet... concert op zondag 9 april j.l. Het 140-jaar koor Mierlo Vocaal had de eer om het spits af te bijten in een nieuwe concertreeks. Mierlo Vocaal zong bekende liederen voor de pauze. Na de pauze trad Canta Classica op. Het koor van Canta Classica bestaat 7 jaar en heeft op dit moment 47 leden. Zij zingen voornamelijk klassieke muziek. Het koor is voor iedereen toegankelijk, dus ook voor mensen buiten Mierlo, aldus voorzitter Frans Sools.

Het team van vrijwilligers, bestaat uit Hans Huuskes, Piet en Lea Huberts,  Antonia en Dennis Fleijsman en Rian van Hoof. Dit enthousiaste team verzorgt het onderhoud met de daarbij behorende werkzaamheden, de verhuur van de diverse ruimten en het bijhouden van onze website.

NAW

Dorpsstraat 113

5731 JH Mierlo

info@intheek.nl